Skip to main content

Hos oss kan du känna dig trygg att ekonomin är under kontroll

Har du visioner, som företagare eller privatperson, och vet vad du vill uppnå men det känns svårt att ta dig dit? Då kan du komma till oss. Tillsammans med dig upprättar vi en skräddarsydd handlingsplan, finansiella dokument som budgetunderlag och prognoser som krävs för att lyckas. Vi vet att det tar tid att nå dit man vill, men av erfarenhet vet vi att du kan lyckas om du får rätt hjälp. Vi hjälper dig från start till mål.

Fakturering

Vi hjälper dig att fakturera effektivt och korrekt varje vecka. Vi skickar även påminnelser och krav vid behov. Om kunden trots det inte betalar hjälper vi dig att driva in fakturan, så att du kan lägga fokus på din verksamhet.

Redovisning

Att analysera bokföring är en grundförutsättning för att lyckas som företagare och kunna ta kloka beslut. Vi bokför dina underlag, avstämmer konton och deklarerar antingen månads-, kvartals- eller årsvis.

Betalningar

Att betala räkningar i tid kan vara tidskrävande för många upptagna företagare. Vi hjälper dig att tryggt och säkert utföra betalningsuppdrag varje vecka.

Lön

Att betala anställda korrekt lön och vid rätt tillfälle kan upplevas som tids- och energikrävande. Vi hjälper dig med löneutbetalningar. Vi ser till att avtal och lagar följs så att dina anställda känner trygghet och förtroende för dig som arbetsgivare.

  Årsbokslut

  Vid årets slut är det viktigt att upprätta ett bokslut som visar företagets ekonomiska status. Många upplever detta som svårt på egen hand. Vi ser till att din redovisning följer de riktlinjer som myndigheter kräver och följer de lagar och regler som finns uppsatta. Vi arbetar efter REX (svensk standard för redovisningsuppdrag) och följer grundläggande principer som ska efterlevas.

  Årsredovisning

  Årsredovisningen är ett omfattande arbete som kräver redovisningskompetens och goda kunskaper inom skatt. För många upplevs det som svårt och tidskrävande att ta fram en korrekt årsredovisning som inte innehåller några kända fel och brister som påverkar företagets ställning. Vi hjälper dig att upprätta en regelrätt årsredovisning.

  Moms/ Skatt

  Skatt är ett område som kräver goda kunskaper i vad man kan, bör och får göra enligt lag. Vi har rådgivare inom skatt som är insatta och kunniga och hjälper dig med dina skattefrågor. Vi hjälper dig med:

  • Momsdeklaration
  • Arbetsgivardeklaration
  • Inkomstdeklaration
  • Preliminär inkomstdeklaration
  • Periodisk sammanställning
  • K10, K12
  • Privat inkomstdeklaration

  Hur går det till?

  Hur ser processen ut när vi hjälper till med fakturering, redovisning, betalningar och löneutbetalningar?

  Fakturering
  • Du scannar in faktureringsunderlag 
  • Vi skapar och skickar fakturan 
  • Du får en uppdaterad lista på utestående fakturor  
  Redovisning
  • Du eller dina leverantörer skickar underlag till din egen portal digitalt 
  • Vi bokför, avstämmer och deklarerar i tid 
  • Vi rapporterar till dig 
  Betalningar
  • Du eller dina leverantörer skickar underlag digitalt till din egen portal 
  • Du attesterar 
  • Vi registrerar fakturan och skickar till banken 
  Lön
  • Dina anställda rapporterar och skickar oss underlagen 
  • Vi skapar löner, betalar och deklarerar till Skatteverket 
  • Du mottager lönespecifikationer 

   Kontakt

   Hör av dig och berätta mer om vad du behöver hjälp med

   Please do not fill this field!