Skip to main content

Vi finns så att du kan känna dig trygg genom livet och i affärer

Vi erbjuder våra kunder, både privata och företag, ett flertal olika tjänster. Har någon närstående avlidit och du vet inte hur du ska gå till väga? Då kan vi hjälpa dig. Har du sålt en fastighet eller ett annat objekt? Då kan vi hjälpa dig med att skriva kontrakt.

Bouppteckning

Vi är behjälpliga när en anhörig avlider så att närstående kan sörja i lugn och ro. När en person avlider måste tillgångar och skulder per dödsdagen redovisas och det görs i bouppteckningen. Där klargörs även vem/ vilka som ska ärva.

Arvskifte

Efter att bouppteckningen är klar ska arvet efter den avlidne fördelas. Ägodelar och tillgångar ska skiftas och tas över av arvtagarna. Arvskiftet är sista delen i dödsboavvecklingen och kan vara svår och känslomässigt krävande. Vår jurist hjälper dig genom processen.

Köp-/försäljningsavtal

Vid en försäljning eller ett köp ger ett avtal en trygghet då det tydliggör vad du har för rättigheter och skyldigheter. Med ett väl skrivet avtal som reglerar köpet eller försäljningen går det att undvika meningsskiljaktigheter mellan parterna och att problem uppstår. Vi hjälper dig att upprätta avtal.

Familjejuridik övrigt

Juridiska dokument upprättas för en tryggare framtid och underlättar för anhöriga. Vår familjejurist upprättar juridiska dokument som testamente, gåvobrev, bodelningsavtal, fullmakt och framtidsfullmakt. Vi erbjuder även förvaring av testamente.

Vanliga frågor och svar om juridik

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om våra juridiska tjänster. Hittar du inte svar på din fråga? Tveka inte att kontakta oss.

Hur ser processen ut vid en bouppteckning?

Vår jurist hjälper dig hela vägen så att du kan känna dig trygg. Så här går processen till:

 • Inledande möte
 • Insamling av material
 • Förrättningsmöte
 • Bouppteckning skickas in till Skatteverket
 • Bouppteckning godkänns
Vad görs vid ett arvskifte?

Följande görs vid arvskiftet: 

 • Ett avtal upprättas som visar hur tillgångarna skall fördelas
 • Arvskiftet verkställs
Köp-/försäljningsavtal

Vid upprättande av avtal gör vi följande:

 • Vi identifierar båda parter
 • Specificerar objektet
 • Utformar villkor
 • Upplyser om fel och/eller brister
 • Tydliggör garantier
När bör ett juridiskt dokument upprättas?

Vi rekommenderar att juridiska dokument upprättas: 

 • När någon går bort
 • När man flyttar ihop
 • När man köper bostad
 • När man ger bort en gåva
 • När man skiljer sig
 • När man får barn

Kontakt

Hör av dig och berätta mer om vad du behöver hjälp med

Please do not fill this field!