Skip to main content

Ditt mål är vårt fokus

Vi hjälper våra kunder med privat och företagsekonomiska frågor av olika slag. Vi hjälper till med investeringskalkyler, budgetplanering, kostnadskontroller, finansiella kontakter, beräkningar inför expansion, bidragsansökningar, ekonomisk styrning och analyser av olika slag.

Ekonomistyrning

Det är ledningens ansvar att navigera företaget i rätt riktning för att nå uppsatta ekonomiska mål. Vi hjälper dig att skapa genomtänkta mål och föreslår åtgärder för att styra verksamheten i rätt riktning. Tillsammans utformar vi en strategi och plan för din verksamhet.

Verksamhetsstyrning

Vi hjälper er att styra verksamheten mot företagets mål. I en organisation är det viktigt att det finns tydliga mål och en plan för hur dessa ska uppnås. Tillsammans sammanställer vi genomarbetade rapporter och beslutar om vilka åtgärder som behöver göras för att ta verksamheten framåt.

Starta företag

Att starta eget företag är något många drömmer om, men att ta steget kan kännas överväldigande och det kan stundtals vara svårnavigerat. Det är viktigt att välja rätt företagsform, affärsplanen ska vara genomtänkt, budgeten ska vara realistisk och rätt avgifter ska betalas. Vi hjälper dig genom processen.

Affärsrådgivning

Affärsrådgivning innefattar att analysera nuvarande ställning och framtida satsningar. För att driva och utveckla en lönsam verksamhet krävs en genomarbetad affärsstrategi. Vi hjälper dig med detta. Vi besitter goda kunskaper inom ekonomi, administration, redovisning och verksamhetsstyrning.

Lönsamhetsanalys

Att förstå vad som genererar vinst/ förlust och satsa på det som är lönsamt är nyckeln till en hållbar verksamhet. Vi hjälper dig ta fram en lönsamhetsanalys för att få en god bild över verksamheten och förstå vad som driver intäkter och kostnader.

Övriga analyser

För att kunna ta bra beslut, förstå en verksamhet och skapa konkurrensfördelar behövs analyser av olika slag. Vi hjälper dig ta fram analyser som sedan kan användas som verktyg och fungera som grund i utvecklingsarbeten.

Vanliga frågor och svar om rådgivning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår rådgivning. Hittar du inte svar på din fråga? Tveka inte att kontakta oss.

Hur kan en plan för ekonomistyrning se ut?

Vi hjälper dig att utveckla en plan som innefattar: 

 • Personalstyrning
 • Handlingsstyrning
 • Resultatstyrning
Hur kan ni hjälpa till inom verksamhetsstyrning?

Vi stöttar er i följande:  

 • Finansiell ställning – kartlägga lönsamhet och verksamheten
 • Kundens synsätt – mäta kundnöjdhet
 • Medarbetarnas synsätt – identifiera nuvarande ställning 
 • Interna processer – identifiera utvecklingsmöjligheter i uppföljning och rapportering, förbättringar i arbetsrutiner och ansvarsfördelning samt hitta alternativa arbetssätt
Vilket stöd kan jag få vid uppstarten av mitt företag?

Hos oss får du hjälp med: 

 • Att utvärdera affärsplan
 • Att utveckla strategier för verksamheten
 • Att skapa rutiner för redovisningen
 • Att bilda nytt bolag
 • Moms-, arbetsgivaravgift- och skattedeklaration
 • Finansiell rådgivning
Vad kan ni hjälpa till med inom affärsrådgivning?

Vi kan hjälpa dig att: 

 • Simulera investeringar
 • Analysera nuvarande siffror
 • Ta fram nya affärsstrategier 
 • Granska lönsamheten, skatter och styrelse
Hur kan en lönsamhetsanalys se ut?

Vi hjälper dig att förstå vilka satsningar som leder till lönsamhet genom att: 

 • Analysera verksamheten
 • Påvisa vad som driver intäkter och kostnader
 • Föreslå åtgärder 
Övriga analyser

Vi hjälper din verksamhet genom att analysera pengaflöden, fokusera på vissa delar i verksamheten som behöver uppmärksammas, eller genom att analysera företaget i stort vid försäljning. Analyser kan innefatta: 

 • Kassaflöde
 • Nyckeltal
 • Företagsanalys

Kontakt

Hör av dig och berätta mer om vad du behöver hjälp med

Please do not fill this field!