Skip to main content

Lyckas med privat sparande till pensionen

Dina pensionsutbetalningar kan komma från olika källor. Först betalar staten ut en allmän pension, sedan kan du få tjänstepension som din arbetsgivare har betalat in och till sist kan du få pension från ditt privata sparande.

Snittlönen i Sverige är ca 38 300 kr per månad, sparandet i allmän pension ca 85 026 kr och tjänstepension ca 22 980 kr per år. Totalt pensionssparar en medelinkomsttagare alltså 108 006 kr per år. För den som vill finns det mer att göra som egen företagare, nämligen spara privat eller i bolaget. Denna artikel fokuserar på just det, att pensionsspara privat. Beroende på vilken företagsform din verksamhet bedrivs i vill jag ge lite olika råd.

Råd för dig med enskild firma

I en enskild firma brukar jag rekommendera att man inte gör avdrag för privat sparande om överskottet i den enskilda firman är under 51 000 kr i månaden, för då är det bättre att spara av ”beskattade pengar”. Detta beror på att när du gör avdrag för pensionssparandet i din enskilda firma, sänker du det överskott som din allmänna pension baseras på, vilket innebär att din allmänna pension sänks. Viktigt att notera att värdepapper och aktier anses privata i en enskild firma då det anses som att du tar ut pengarna om du sätter in dem i en aktie eller annat fondsparande.

Råd för dig med aktiebolag

I ett aktiebolag däremot får man äga aktier och diverse värdepapper så jag brukar rekommendera att man sparar i både räntefonder och aktiefonder i bolaget. Naturligtvis måste man titta på hela bolagsstrukturen. Om du äger bolaget 100 % kan du investera bolagets pengar direkt i verksamheten, men finns det ett flera bolagsägare måste man titta på hur ägandet ser ut.

Ägs bolaget av individen eller äger individen ett bolag som äger aktierna i bolaget där kapitalet finns? Om varje delägare äger via ett eget bolag kan det ägda bolaget göra skattefria utdelningar till var och ens bolag och varje individ kan då investera i det egna bolaget direkt. Fördelen med att investera i bolaget direkt i stället för att plocka ut pengarna via 3:12 reglerna är att pengarna behöver inte beskattas till 20 % innan de investeras så basinvesteringen blir större. Exempelvis om ditt bolag mottager 100 000 kr i utdelning så kan du investera 100 000 kr i bolaget, men om du plockar ut medlen privat kan du endast investera 80 000 kr.

När man investerar är tidsaspekten på investeringen väldigt avgörande. Illustrerar med ett exempel baserat på utdelningen ovan. Om du investerar 100 000 kr vid ett tillfälle till 7 % ränta så har kapitalet växt till 386 968 kr på 20 år. Skulle du i stället beskatta ut 100 000 kr så att du har 80 000 kr att investera så skulle du ha 309 574 kr på 20 år.  Exemplet visar att det är bättre att investera pengarna i bolaget direkt.

Var ska man investera pengarna?

Man kan investera med hjälp av olika banker, men jag anser att man som bolagsägare kan göra mycket själv till ett betydligt lägre pris. Du kan öppna konton hos olika banker och köpa aktier och fonder själv. Själv har jag ett konto hos Avanza som jag använder när jag ska handla värdepapper. Det finns numera även bra fondrobotar som du kan använda dig av. Det spelar inte så stor roll vilken plattform du väljer men det jag alltid tittar efter är avgifterna på det jag köper så att de kostnaderna inte drar i väg.

Regler och råd jag följer när jag investerar

1) Tänk låga avgifter
2) Investera bara kapital du inte behöver
3) Låt pengarna vara
4) Investera brett

 

1) Tänk låga avgifter

Avgifterna spelar stor roll då ränta-på-ränta-effekten blir större om avgifterna är lägre. Ränta-på-ränta är att dina pengar växer exponentiellt. Du får ränta på pengarna du sätter in och ränta på de pengar som dina pengar har växt med. Om avgifterna är höga blir ditt kapital mindre och kapitalet får mindre möjlighet att växa. Man brukar prata om en negativ spiral och ju längre du sparar ju större blir den negativa effekten av höga avgifter.

Jag följer forskningens råd som visar att låga avgifter är en viktig aspekt om du ska lyckas. När jag handlar kikar jag på hela min portfölj då avgifterna kan variera, men min portfölj har i dag en avgift på ca 0,4 %. Vissa globala aktieindexfonder kan vara lägre.

Illustrerar med ett exempel på hur förlusten till avgiften kan bli. I exemplet tittar vi bara på avgiften och räknar inte med någon avkastning. Du investerar själv med 0,4 % avgifter medan banken erbjuder 1,5 %. Beloppet som ska investeras är 100 000 kr och du ska investera kapitalet i 10 år. Om du investerar själv har du kvar 96 000 kr. Skulle du däremot ta hjälp av banken så skulle du ha kvar 85 000 kr.

Tänk så här:
1 % i avgift på 10 år och du tappar ca 10 % av kapitalet
2 % i avgift på 10 år och du tappar ca 20 % av kapitalet
3 % i avgift på 10 år och du tappar ca 30 % av kapitalet

Av denna anledning investerar jag på egen hand och försöker hålla mig kring 0,4 %. 1 % – 3 % i avgifter kan låta lite, men kan göra jättemycket över tid.

2) Investera bara kapital du vet att du inte behöver

Om man köper och säljer ofta bidrar även det till ökade kostnader. Så här brukar jag göra för att minimera dessa: Jag har öppnat ett konto för företaget där jag lägger lite kapital allt eftersom. Pengarna får ligga där som en liten buffert i syfte att inte användas utan bara vid extremt behov. När den når en viss nivå där jag känner att nu kan jag avvara 50 % och fortfarande har täckning om något större händer flyttar jag pengarna in till min investeringsportfölj. På så vis så undviker jag att köpa om jag senare måste sälja för att det krisar i kassan. Det har funkat för mig, men du får känna vad som passar dig.

3) Låt pengarna vara

Det är väldigt vanligt att man vill se resultat fort och om man inte får denna upplevelse säljer man av investeringarna. Det är också vanligt att man läser nyheterna, hör vad någon annan säger eller loggar in på sitt konto och ser röda siffror. Rädslan tar över och man säljer av. Man vet inte hur marknaden ser ut i morgon, eller om tre veckor, eller om ett år men historiskt sett kan man se att marknaden har gått upp med vissa år där marknaden gått sämre.

Jan Bolmeson illustrerar detta tydligt i artikeln ” Stockholmsbörsen (SIXRX) historisk avkastning 1870 – 2023” Vad man kan se, om man kikar på statistiken på Stockholmsbörsen, är att det inte finns ett speciellt tillfälle som är bättre än ett annat att börja eftersom marknaden går upp och ner, men man kan tydligt se att om man investerat så har kapitalet ökat bara man lät kapitalet fortsätta vara investerat. Man låter alltså bli att sälja under extremt dåligt år. Tipset blir att du ska fortsätta göra det du kan bäst och låt kapitalet göra sitt.

4)  Investera brett

Om man är ny med det här att investera så är man oftast osäker, men det menas inte att man måste leja bort jobbet. Att köpa specifika aktier skulle jag rekommendera att man låter bli för man måste kunna analysera ett bolag för att förstå vad aktien är värd. Det kräver kunskap och mycket tid som man ofta inte besitter när man är oerfaren. Jag rekommenderar i stället att man börjar med något brett som passivt sparande i indexfonder. Passivt menas att ingen sitter och aktivt förvaltar fonden (billigare avgifter).

En indexfond brukar jag beskriva så här: tänk en cirkel med massa tårtbitar där varje tårtbit är aktier i olika bolag (kan vara bolag i olika länder, branscher, storlekar etc.) och när du köper ett värdepapper i en indexfond får du andelar i denna cirkel som består av olika bolag. En indexfond har också en strategi som följer ett visst index, alltså fonden innehar värdepapper som passar en viss strategi. Strategier kan vara att de investerar i till exempel teknikbolag, bolag som är verksamma i ett visst land, företag som är små, verksamheter som är globala etc.

Börja smått redan idag

Jag började investera lite smått 2008, när jag studerade i USA och läste lite olika finanskurser. Jag fick då ett råd att bara börja men att vara medveten om att man kan förlora alla pengar om man har riktigt otur. Så jag började med små investeringar. Börjar man lite smått tar det bort udden av rädslan att man inte kan och sedan kan man investera i många olika värdepapper för att minska risken att förlora ”allt”. Om en fond går dåligt så kan ju två andra gå bra så snittet blir ok.

Tricket är att börja så mitt råd är att börja hellre med lite idag än imorgon. Du besitter kunskaper du inte visste att du har och med tiden kommer du att lyckas bara du tar stegen som krävs och första steget är att prova.  Det är hela syftet med din organisation och dig som person, att växa, och att göra något som känns svårt är att växa.

Vill du veta mera om hur jag har gjort eller hur mig portfölj ser ut så delar jag gärna med mig. Mitt jobb är att hjälpa dig att växa. Att investera ditt kapital är ett sätt du kan växa på både i ditt humana kapital och i din balansomslutning.

Trevlig sommar!

Mona Scherdin

 

Disclaimer: Det är viktigt att nämna att jag inte är någon pensionsekonom eller proffs utan delar bara med mig om vilka möjligheter som finns för dig som egen företagare och delar mina egna erfarenheter. Artikeln ska inspirera och inte anses som något finansiellt råd. Alla investeringar innebär risk och har man otur kan man förlora allt man investerar.