Skip to main content

Namnbyte – drivkraften bakom bytet

Det handlar om modernisering och att förbli konkurrenskraftig. Redovisningsbranschen har förändrats och är inte längre vad den varit. Det är en ökad konkurrens på marknaden som beror på den snabba digitala utvecklingen.  Företagskunder idag har större valmöjlighet vilket innebär att vi måste positionera oss på marknaden och ta en tydlig riktning. Namnbytet är en del av denna satsning och symboliserar ett skifte i samband med att kundens behov har förändrats.

Förr var kunden lokal och bodde på orten men nu är kunden placerad över hela landet. Det spelar ingen roll var kunden befinner sig så länge som internet är tillgängligt. Idag har kunden också högre krav och vill ha individuella lösningar, tillgång till tjänster i realtid, och utföra mera tjänster själva.  Vi vill anpassa oss denna positiva förändring och vill tydliggöra vem vi är och vad vi gör så att vi blir en del av kundernas möjliga val.

Varför blev det Ekovisa?

Vi ville att namnet skulle utstråla trygghet, vara tydligt, och lätt att kommunicera.

Den kulturella aspekten i vårt namn härstammar i något grundligt som naturen. För oss är naturen en trygg plats som vi alla känner till, kommer ifrån och får vistas i. Vi alla får plats där och vi alla är lika viktiga i den stora helheten. Naturen är också en symbol för äkthet och vi eftersträvar att skapa autentiska relationer. Därav ”Eko” i Ekovisa.

Vi vet att företagare har bra ideér och är handlingskraftiga men att ekonomi kan vara ett svårt område att förstå och sätta sig in i. Vi vill därför hjälpa kunderna att förstå sina verksamheter på djupet och göra ekonomin lätt begriplig. När man förstår sambandet i det man gör så kan man också beräkna utfall och då är det lättare att ta beslut. Efter att ha arbetat med affärsutveckling i många år så besitter vi en kunskap som vi vill dela med oss utav till ägarna. Företagaren sätter mål och vi hjälper till att navigera i denna riktning mot målet. ”Visa” i Ekovisa står för visdom, förmåga att lösa svåra problem.

Processen att hitta ett fungerande namn var lång men när vi väl landade Ekovisa var vi säkra, namnet är lätt att uttala, illustrerar tydligt i vilken bransch vi arbetar och känns grundat.

Vår mission ”För ett rikare Norrland” handlar om sambandet mellan oss och våra kunder. Vi vill att våra kunder och medarbetare skall känna samhörighet för att vi tror att när man känner en koppling så uppstår magi.  Tillsammans kan vi lösa problem och utmana varandra så att vi utvecklas och blir starka ihop. Vårt mål är att skapa ett rikare Norrland och det gör vi genom att hjälpa våra kunder att uppnå deras mål.

Namnbytet handlar även om att skapa en tydlig företagsidentitet. Vi vill klargöra vårt syfte och vår affärsidé så att vi alla strävar åt samma håll. De anställda skall veta vad som förväntas utav dom så de kan i sin tur leverera en känsla av trygghet till kunden när de kommer till oss. När kunden besöker oss på webben eller på kontoret skall de känna sig säkra på att vi kan hjälpa till, vi vill vara behjälpliga och vi bryr oss om deras behov. De ska uppleva att vi förklarar tydligt det dom inte förstår, att vi står bakom dem så de blir starka, och att de är säkra på att vi har resurser att hjälpa till. När vi tydligt kommunicerar våra värderingar internt och externt och grundar alla beslut och arbeten med samma synsätt så skapas en trygghet hos alla. Vårt namn skall upplevas och kunden skall uppleva en positiv förväntan.

 

Drivkrafterna bakom förändringen handlar alltså om en anpassning till den digitala utvecklingen som pågår. Vi vill modernisera företaget för att förbli konkurrenskraftig, vi vill också påverka de anställda och ge dem goda förutsättningar så att de kan ge kunderna en trygg upplevelse hos oss. Namnbytesprocessen var lång och krävande men vi tror på framtiden så vi satsar tillsammans med våra kunder för ETT RIKARE NORRLAND!

Mona Scherdin