Skip to main content

Så uppnår du dina mål

Det som avgör om du når dina mål eller inte handlar mycket om din inre drivkraft. Ofta är man peppad i början, men med tiden växer distansen mellan dig och ditt mål allt större tills målen glöms bort eller slopas helt. Jag har jobbat med målsättning i företagssammanhang i många år och har observerat vad som krävs för att nå ända fram. Har du ekonomiska eller personliga mål du vill uppnå? Då kan denna artikel vara inspirerande läsning för dig.

Det börjar inuti dig själv

Vill du uppnå ett uttalat mål måste du börja med att ta ansvar för dig själv och vad som händer i ditt liv eller på företaget. Om du fastnar i en negativ tanke som ”Jag kan inte spara ihop till en buffert för vårt hus kostar mycket pengar och jag har så höga utgifter.” så är det ditt undermedvetna som går på autopilot.

Om du i stället väljer att ta ansvar skulle du sätta dig ner och räkna fram hur mycket ditt hus faktiskt kostar i proportion till din lön och dina övriga utgifter. Inte sällan upptäcker man att pengarna går till andra saker än det man skyller på eller antar. Detta gäller även i företagandet. Inte så sällan hör jag ”det känns som om jag jobbar och jobbar men det blir aldrig några pengar över”. Det finns ett konstaterande men du kan ju inte fortsätta att göra samma sak och förvänta dig ett annat resultat, utan ta hjälp och kartlägg varför det ser ut som det gör, skapa en vision och sätt upp mål.

Börja med att fråga dig själv:

  • Vad vill jag?
  • Hur ska jag handla för att uppnå det resultatet?
  • Hur ska jag känna för att handla på det viset?
  • Vad ska jag tänka för att känna den önskvärda känslan?

Din dröm och ditt mål

Du måste veta vad du vill. Vill du ha en Tesla för att grannen har en eller vill du ha den för att du verkligen drömmer om en sportig elbil? Poängen är att målet ska vara ditt och komma inifrån dig, inte från någon annan.

När du har kommit fram till vad det är du vill ska du tydligt formulera det önskade målet så det kan mätas. Om ditt mål skulle vara att känna dig ekonomiskt trygg genom att ha en buffert måste du fundera kring hur hög ska den vara. Banker brukar rekommendera tre månadslöner medan du kanske skulle känna dig trygg när du har sparat ihop ett belopp som täcker alla månadens kostnader under ett eller två år. Beloppet måste möta just ditt behov och ingen annans.

Vi låtsas att det önskvärda målet är 100 000 kr och den dag vi har 100 000 kr sparade är målet uppnått. I ett företagsperspektiv kan du i stället för att sätta målet ”att företaget ska bli lönsamt” specificera att företaget ska ”generera 7 % i vinst 2025”. På så sätt har du ett mätbart mål. Mätbarhet och en tidsenhet ökar chansen att du når ända fram till ditt mål.

Att bryta tankemönster

Det är dina tankar som driver dig åt rätt håll och ligger till grund för hur du agerar. Därefter kommer resultatet. Du måste därför börja med tankarna. Det krävs lite träning att observera vad du tänker, men alla kan lyckas med det även om det ibland känns jobbigt. Människor som uppnår sina mål har oftast kontroll över vad de tänker, medan de som inte uppnår målen ofta hittar olika anledningar till varför de inte uppnår dem. Det kan till exempel låta så här:

  • Om jag hade mera tid…
  • Om andra bara förstår mig…
  • Om jag bara hade mera pengar…

Positiva känslor driver dig förbi rädslor

Det som bäst driver dig framåt är de positiva känslorna. De kan vara att känna dig entusiastisk, att känna eufori, att känna trygghet eller kanske att känna hopp. Om du fantiserar att du redan har uppnått ditt mål, hur är känslan när du är där?

Under resans gång måste du övervinna rädslor som får dig att drivas bort från det du önskar. Rädsla visar sig vanligen i att man skjuter upp saker och ting, att man känner brist på motivation och obeslutsamhet eller brist på självtillit. Försök att utmana det som får dig att avstå från att jobba i riktningen mot dina mål. Genom att identifiera beteendet kan du jobba med att ändra de tankar som ligger bakom.

Vi illustrerar med målet om en buffert, 100 000 kr. Du har kommit halvvägs i ditt sparande. En kväll föreslår några vänner att ni ska åka på en utlandsresa. Du vill gärna följa med och tänker att du kanske kan använda delar av bufferten? Viktigast är ju trots allt att ha kul i livet. Här måste du pausa och se vilka tankar som dyker upp och inte svara JA med autopiloten på. En alternativ tanke bör vara, en utlandsresa om två månader är det en aktivitet som hjälper mig närmare mitt mål? Bromsa dina beslut och föreställa dig känslan du känner när du har 100 000 kr på banken så den får befästas. Nu tar du beslutet som är viktigast för dig på lång sikt.

Nästa moment handlar om ditt agerande. Hur ska du handla för att uppnå en buffert på 100 000 kr? I detta steg kan din kritikers röst börja bli högljudd. Det kan låta något i stilen, det är lätt för någon som jobbar i anställning att spara, jag är ensamstående så hur ska jag kunna lägga undan något? Det är i denna fas som många återgår till gamla mönster. Men du kan tysta ner den kritiska rösten och agera med ett eget ansvar. Det är i det svåra det finns möjlighet till utveckling. Om dina fasta kostnader varje månad är 70 % av din inkomst, hur kan du sänka denna proportion? Lösningen finns, men du måste öppna upp för att agera i riktningen mot ditt mål och kör du fast ska du be om hjälp.

Nya nervbanor hjälper dig nå målen

Det är våra tankar som påverkar hur vi känner. Hur vi känner påverkar hur vi agerar. Genom att ändra dina tankar kan du förändra ditt beteende. Ett ändrat beteende kan hjälpa dig uppnå dina mål. Du måste alltså tänka tankar som på bästa sätt serverar dig det du vill ha. När du formulerar tanken positivt hjälper den dig nå dina mål. Om du tänker en positiv tanke riktigt många gånger så odlas en positiv känsla inom dig.

Våra hjärnor är formbara. Forskaren och Nobelpristagaren Eric Kandel har studerat hjärnan och kunnat påvisa att hjärnan kan blockera befintliga nervbanor och utveckla nya. En del i målsättnigsarbetet blir alltså att träna om autopiloten genom att släppa gamla tankemönster och det kan man bland annat göra genom att titta på hur du agerat tidigare på samma mål.